Internationale projecten

Alle mbo-scholen en mbo-studenten krijgen de komende jaren in toenemende mate te maken met internationalisering en globalisering. MBO Diensten heeft de kennis en ervaring om scholen bij hun internationale ambities te ondersteunen.

De arbeids- en handelsmarkt trekt zich niets aan van landsgrenzen en studenten volgen stages in het buitenland, zetten zelf een internationaal opererende onderneming op of voeren een internationale marktverkenning uit.

Het Nederlandse mbo heeft in het buitenland een goede reputatie, mede dankzij de doorlopende leerlijnen, de samenhangende kwalificatiestructuur en de bol- en bbl-opleidingen die als communicerende vaten aansluiten bij de economische situatie.

Servicedocument internationale subsidies
In dit servicedocument leest u over internationale subsidies die interessant zijn voor het mbo.

Meer informatie
Wilt u meer weten over internationalisering en wat MBO Diensten voor u kan betekenen? Neem dan contact op met Manfred Polzin.

 

 
 
 
a a a