Onderwijsagenda SBGL

De PO-Raad, VO-raad en MBO Raad hebben de handen ineengeslagen voor een groter en beter sport-, bewegen- en gezonde leefstijlaanbod in en rondom
po-, v(s)o- en mbo-scholen. Van 2012 tot en met 2016 stellen de ministeries van OCW en VWS in totaal € 4 miljoen beschikbaar voor de uitvoering van de Onderwijsagenda Sport, Bewegen en Gezonde Leefstijl. De Onderwijsagenda is een vervolg op de succesvolle aanpak van het Platform Sport, Bewegen en Onderwijs van 2009-2012.

Gezonde School
De Onderwijsagenda SBGL stimuleert scholen om werk te maken van een ‘gezonde leeromgeving’ en daarbij nauw samen te werken met landelijke en regionale partners. De behoeftes en vragen van de scholen staan daarbij centraal: de Onderwijsagenda SBGL is uitdrukkelijk een agenda voor, door en met de scholen. De Onderwijsagenda richt zich sterk op de Gezonde School. Daarbij zijn ook doelen geformuleerd voor het aantal Vignetten Gezonde School dat wordt uitgereikt.

Waarom?
Bewegen en sport leveren een belangrijke bijdrage aan de motorische, sociale en cognitieve ontwikkeling en gezondheid van jongeren. Studenten met een gezonde leefstijl presteren vaak ook beter op school. Steeds vaker zien we echter jongeren met bijvoorbeeld overgewicht of diabetes, veroorzaakt door te weinig beweging en een verkeerd voedingspatroon.

Documenten
Onderwijsagenda Sport, Bewegen en Gezonde Leefstijl in en rondom de school
Begeleidende brief aan OCW en VWS over Onderwijsagenda SBGL

Meer informatie
Lees meer over de Onderwijsagenda SBGL.


  
 
a a a