Instroom pabo

Havoleerlingen en mbo-studenten die naar de pabo willen, moeten vanaf 1 augustus 2015 aan toelatingseisen voldoen voor aardrijkskunde, geschiedenis én natuur en techniek. Deze eisen gelden niet voor aspirant-studenten met een vwo-diploma of hbo-diploma. Heeft een student dat niet? Dan heeft hij genoeg kennis van een vakgebied als hij:

  • een havodiploma heeft en havo-eindexamen heeft gedaan in dat vakgebied (voor natuur en techniek voldoet één van de vakken natuurkunde, biologie of Natuur Leven en Technologie (NLT));
  • een vavocertificaat havo heeft voor dat vakgebied;
  • de toelatingstoets voor dat vakgebied heeft gehaald.

Aspirant-studenten moeten voor alle drie de vakgebieden voldoen aan de toelatingseisen. Anders mogen ze niet naar de pabo. In de praktijk betekent dit dat mbo-studenten op dit moment meestal drie toelatingstoetsen moeten afleggen, havoleerlingen meestal één of twee.

Waaruit bestaat het ondersteuningsaanbod?
Voor leerlingen en studenten is tijdelijk allerlei (grotendeels gratis) hulp beschikbaar:

  • Studiemateriaal: Verschillende uitgevers hebben studiemateriaal ontwikkeld (studieboeken, online leerstof, filmpjes, opdrachten en toetsvragen). Te gebruiken voor zelfstudie of in combinatie met een regionaal bijscholingsprogramma. Het materiaal van de uitgevers dekt de leerdoelen die gelden voor de toelatingstoetsen. Aspirant-studenten kiezen op www.goedvoorbereidnaardepabo.nl het materiaal dat het beste bij hen past.
  • Regionale bijscholingsprogramma’s: klassikale lessen, intensieve cursussen, zelfstudie met vragenuurtjes, digitale ondersteuning, et cetera helpen aspirant-studenten bij de voorbereiding voor de toetsen. Nederland is verdeeld in twaalf regio’s. Er is dus altijd iets in de buurt te vinden. En ook in verschillende periodes. Motiveer aspirant-studenten om zich in te schrijven via www.goedvoorbereidnaardepabo.nl!
  • Helpdesk: aspirant-studenten die zich zelfstandig voorbereiden op de toelatingstoetsen kunnen hun vragen over de drie vakken stellen aan vakdocenten via www.goedvoorbereidnaardepabo.nl.
  • Voorbeeldtoetsen: met de voorbeeldtoetsen checkt iemand in hoeverre hij/zij nog kennis te kort komt. Deze toetsen staan op www.goedvoorbereidnaardepabo.nl.
  • Toets van de Dag: iedere dag een mail ontvangen met vier vragen over een vakgebied? Dat kan bij de Toets van de Dag via www.goedvoorbereidnaardepabo.nl. Doel: kijken hoe het ervoor staat qua kennis en gericht aanvullen van ontbrekende kennis.

Voor wie?

  • Iedereen kan de leermaterialen, voorbeeldtoetsen en Toets van de Dag gebruiken.
  • De gratis bijscholingsprogramma’s zijn bedoeld voor havoleerlingen (ook in vavo) en mbo-studenten die in 2015, 2016 of 2017 willen instromen in de pabo.

Meer informatie
Meer informatie over de hulp, kosten en toelatingstoetsen vindt u op www.goedvoorbereidnaardepabo.nl. 
 
a a a